Lista de produse

Cere ofertă

Articol în "DESPRE INSTALATIILE PARATRASNET"

Testarea instalatiilor paratrasnet

DE CE INSTALAȚIILE PARATRĂSNET TREBUIE VERIFICATE ?

              Pentru că...
Deficiențele în aceste sisteme sunt periculoase în lipsa mentenanței (verificărilor);

Instalarea și întreținerea acestor instalații este reglementată de standarde;

VERIFICAREA CORECTĂ A   INSTALAȚIILOR PARATRĂSNET CONSTĂ ÎN:

Verificarea tuturor componentelor sistemului, dacă respectă toate standardele;

Controlul tuturor modificărilor care au fost aduse clădirilor sau structurilor;

Verificarea continuității conductorilor;

Revizuirea stării de conservare a tuturor elementelor;

Verificarea distanțelor de siguranță, conexiunii echipotențiale, legături la masă;        

Măsurarea rezistenței de împământare;

Verificarea instalațiilor electrice din punct de vedere a  protecției la supratensiune. Echiparea instalațiilor cu sisteme și descărcătoare la supratensiune.

 

      Toate aceste informații vor fi înregistrate într-un raport detaliat, care va indica starea de fapt a instalației. Dacă este necesar, se vor recomanda acțiuni corective, pentru a se evita disfuncționalitățile.

 PARATRĂSNETUL

 Verificarea paratrăsnetului se va face în acord cu standardele:
se va verifica dacă raza de protecție este suficientă pentru realizarea acesteia;      
înălțimea paratrăsnetului trebuie să fie cu cel puțin 2 metri mai înaltă decât cel mai înalt punct din zona de protecție (inclusiv antene).

CATARGUL PARATRĂSNETULUI

Verificare vizuală a verticalității catargului și a gradului de coroziune.

SISTEMUL DE ANCORARE

Verificare vizuală a sistemului de ancorare și a gradului de coroziune.

SISTEMUL DE FIXARE A CONDUCTORULUI

Verificarea sistemului de fixare a conductorului, a numărului de cleme; standardul recomandă 3 fixări pe metru.
Verificarea gradului de coroziune a clemelor metalice.

CONDUCTOARELE DE COBORÂRE

Verificarea numărului de conductoare de coborâre, a secțiunii și a materialului acestora. Se va verifica, de asemenea, continuitatea dintre paratrăsnet și împământare. Dacă traseul este direct, se va acorda atenție curbelor și devierilor.
Verificarea gradului de coroziune a conductorului de coborâre.


CONTORUL DE LOVITURI

Verificarea conductorului de coborâre dacă are instalat contor de lovitri și a numărului de înregistrări afișate de dispay.

TEACA DE PROTECȚIE

Verificarea dacă există teaca de protecție pentru toate conductoarele de coborâre, de la pământ până la o înălțime de 2 metri, pentru evitarea șocurilor mecanice.

CUTIA DE INSPECȚIE ÎMPĂMÂNTARE

Fiecare electrod de împământare trebuie să aibă instalat propria cutie de inspecție.

CONDUCTORUL DE ÎMPĂMÂNTARE

Se va verifica dacă fiecare conductor de coborâre este legat la împământare.
Se vor verifica, de asemenea, conexiunile (dacă există).

ÎMPĂMÂNTAREA
Se va verifica dacă fiecare conductor de coborâre este legat la împământare.
Se va verifica dacă valoarea rezistenței de împământare este mai mică de 10 ohm.
Cea mai bună modalitate de distribuire a electrozilor de împământare și de obținere a celei mai bune valori este distibuția în triunghi sau în linie, folosindu-se electrozi de împământare (cu lungimea de 3 metri) dispuși la o distanță de 3 metri unul față de altul.
Folosindu-se electrozi de împământare cuprați, se prelungește durata de viață a acestora.

CONEXIUNILE DE ECHIPOTENȚIALIZARE
Se va verifica dacă toate elementele metalice din apropierea instalației (conductoare de coborâre) sunt conectate echipotențial la sistem.
Antenele se vor conecta prin intermediul unui dispozitiv spark gap.
De asemenea, împământarea de la instalația electrică se va conecta împreună cu instalația de la paratrăsnet, prin intermediul unui dispozitiv spark gap (dacă este posibil).
DISTANȚELE DE SIGURANȚĂ
Se vor verifica distanțele de siguranță.
Distanța de siguranță în metri se calculează cu formula:
0,1 X L = d (m)
L - este înălțimea de la pământ până la punctul unde instalația electrică se intersectează cu conductorul de coborâre.

INSTALAȚIA DE GAZ
Conductorul de coborâre se va poziționa la minim 3 metri față de conducta de gaz.
Sistemul de împământare se va poziționa la minim 5 metri distanță față de conducta de gaz.

DESCĂRCĂTOARE LA SUPRATENSIUNE
Se va verifica dacă instalația electrică este protejată cu descărcătoare la supratensiune și dacă acestea sunt în perfectă stare de funcționare. Toate tablourile trebuie protejate sau, cel puțin, tabloul principal. Se vor proteja atât cablurile electrice, cât și cele de telefonie și date.

ÎN ACORD CU STANDARDELE, ESTE NECESAR A SE REALIZA O REVIZIE A ÎNTREGULUI SISTEM DE PROTECȚIE, CEL PUȚIN O DATĂ PE AN ȘI ÎN CONDIȚIILE ÎN CARE UN TRĂSNET ESTE ÎNREGISTRAT DIN ACEST MOTIV, CONTORUL DE LOVITURI ESTE UN ELEMENT ABSOLUT NECESAR.
 
Pentru a vă îmbunătăți experienţa de navigare, acest site folosește cookie-uri. Navigând în continuare vă exprimați acordul pentru folosirea lor. Află mai multe Ok